Νέες περικοπές στο κόστος λειτουργίας του Mega Channel προαναγγέλλει, με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, η εταιρεία Τηλέτυπος Α.Ε., που ελέγχει το κανάλι…

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Οι μετοχές της εταιρίας με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουν υπαχθεί στη κατηγορία επιτήρησης από 8-4-2011 με κριτήριο τη σχέση ζημιών χρήσεως 2010 προς ίδια κεφάλαια της 31/12/2010.  Η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες των συνεχιζόμενων αρνητικών οικονομικών συγκυριών. Οι συνέπειες αυτές είναι εμφανείς στη μείωση του κύκλου εργασιών και στη πιστοδοτική περίοδο προς πελάτες με επαχθείς επιπτώσεις επί της ταμιακής ρευστότητας. Η διοίκηση επιμένει στη μείωση κόστους λειτουργίας και κόστους παραγωγής ιδίου προγράμματος και επαυξάνει τις προσπάθειες.

Σημειώνεται ότι η Τηλέτυπος εμφάνισε ζημιές 7,58 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο, από 6,01 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα έσοδα της εταιρίας μειώθηκαν στα 15,26 εκατ. ευρώ.

athensmagazine.gr