Ποιοι είναι οι 250 κατάδικοι που θα φορέσουν βραχιολάκι για κατ’ οίκον περιορισμό (PHOTO)

533

Ξεκίνησε το πρόγραμμα με τα βραχιολάκια, δηλαδή το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Πλέον είναι στο χέρι των αρμόδιων δικαστικών αρχών να εντάξουν στο πρόγραμμα τους κρατούμενους που βάσει νόμου δικαιούνται την ένταξή τους σε αυτό. Σε πρώτη φάση προβλέπεται η ένταξη έως και 250 κρατουμένων.

Το μέγιστο κόστος για τη χρήση μιας συσκευής ηλεκτρονικής επιτήρησης θα ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ ημερησίως και θα βαραίνει τον κρατούμενο. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας του, τη δαπάνη θα καλύπτει το Δημόσιο.

Πώς θα λειτουργεί το βραχιολάκι

Εφόσον ο αιτών έχει κριθεί επιλέξιμος για το πρόγραμμα ηλεκτρονικής επιτήρησης και με την προϋπόθεση ότι το σπίτι του διαθέτει τηλεφωνική σύνδεση, η αρμόδια αρχή ειδοποιεί σχετικά τον τεχνολογικό πάροχο. Εκείνος καλείται, 24 ώρες αφού λάβει τα απαραίτητα στοιχεία για τις συνθήκες περιορισμού του επιτηρουμένου, να τοποθετήσει τις συσκευές επιτήρησης. Ταυτόχρονα ειδοποιούνται η αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας, το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η κατοικία του επιτηρουμένου και η Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας.

Το βραχιολάκι τοποθετείται στο πόδι του επιτηρούμενου ή, αν λόγοι υγείας δεν το επιτρέπουν, στον καρπό του χεριού και πρέπει να εκπέμπει διαρκές σήμα στο κέντρο ελέγχου. Επιπλέον, ο επιτηρούμενος λαμβάνει φυλλάδιο με οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος και τις υποχρεώσεις του.

Ο πάροχος, αφού εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει το σύστημα, ειδοποιεί αμέσως την αρμόδια αρχή και συνεχίζει την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του επιτηρούμενου μέχρι να λάβει νέα ειδοποίηση από τις Αρχές.

Η συσκευή πρέπει να εκπέμπει διαρκή σήματα στο κέντρο ελέγχου και επιτήρησης με την αναγκαία συχνότητα για την επαρκή παρακολούθηση ενώ η παραμικρή απομάκρυνση του επιτηρούμενου από τον ορισμένο του χώρο συνεπάγεται ηχητική και οπτική προειδοποίηση του ίδιου. Ταυτόχρονα, σε περίπτωση που ο πάροχος υποπτευθεί ή διαπιστώσει δυσλειτουργία, παραβίαση των όρων περιορισμού ή  απώλεια σήματος ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά μέτρων που περιλαμβάνουν άμεση ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης καθώς και, κατά περίπτωση, επικοινωνία με τον επιτηρούμενο. Ως παραβίαση των όρων χαρακτηρίζεται ακόμη η απειλή ή χρήση βίας ή άρνηση συνεργασίας με το προσωπικό του αναδόχου.

Προϋποθέσεις για σταδιακή αποσυμφόρηση των φυλακών

Παράλληλα, η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη σταδιακή αποσυμφόρηση των ελληνικών φυλακών, καθώς κρατούμενοι που έχουν εκτίσει ένα σημαντικό κομμάτι της ποινής τους αποκτούν την δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν και το επιτρέπουν οι συνθήκες να απολύονται με περιοριστικούς όρους σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Επιπλέον, αυτό θα επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης των φυλακών και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εναπομεινάντων κρατούμενων.

Τέλος, το νομοσχέδιο προβλέπει σημαντικές παραμέτρους που βοηθούν στην ουσιαστική επανένταξη στην κοινωνική ζωή. Πιο συγκεκριμένα, θα δίνεται η δυνατότητα στον επιτηρούμενο να βρίσκεται προκαθορισμένες ώρες της ημέρας εκτός του τόπου του περιορισμού του, για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και συμμετοχής σε προγράμματα συντήρησης ή απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει ρεαλιστικό προσωπικό κίνητρο ώστε να επανενταχθεί στην κοινωνία αλλά και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του. Σημειώνεται ακόμα ότι ιδιαίτερα ευεργετική αναμένεται να είναι η επίδραση του προγράμματος σε ανήλικους κρατούμενους, αφού μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά  στην εξάλειψη φαινομένων ιδρυματοποίησης καθώς και στην επιτάχυνση της διαδικασίας σωφρονισμού.

Ποιοι κρατούμενοι θα φορέσουν βραχιολάκι

Το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης για τους επόμενους 18 μήνες θα εφαρμόζεται πιλοτικά. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Δικαιοσύνης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα μπορούν ενταχθούν στη νέα μορφή σωφρονισμού 250 κρατούμενοι. Ήδη έχουν επιλεγεί τα Σωφρονιστικά Καταστήματα αλλά και ο αριθμός των κρατούμενων, ενώ κατά τη διάρκεια της πιλοτικής του εφαρμογής το ««βραχιολάκι»» προορίζεται για κρατούμενους και υπόδικους ήπιας εγκληματικότητας (ποινή κάθειρξης έως 10 χρόνια).

Συγκεκριμένα:

  • Εως 100 υπόδικους για εγκλήματα, η ανάκριση των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών, και  δηλώνουν μόνιμοι  κάτοικοι στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στους υπόδικους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους.
  • Εως 50 κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και την εκτίουν στα Καταστήματα Κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης, Νιγρίτα Σερρών, Τρικάλων, Κομοτηνής και Γρεβενών. Στους κρατούμενους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους και της κίνησης τους εκτός αυτής.
  • Μέχρι 50 κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή περιορισμού και εκτίουν αυτήν στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Αττική. Οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι θα εφοδιαστούν με «βραχιολάκια» τα οποία θα παρακολουθούν τις κινήσεις τόσο στην κατοικία τους, όσο κι έξω από αυτή.
  • Εως 50 υπόδικους για εγκλήματα που επισύρουν ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης ή κατάδικους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και κρατουνται στο νοσκομέιο του Κορυδαλλού. Στους συγκεκριμένους θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής στην κατοικία τους.

Μετά το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής, χρήση του προγράμματος θα μπορεί να κάνει το μεγαλύτερο μέρος των καταδικασθέντων και προσωρινά κρατούμενων σε μεγαλύτερο αριθμό φυλακών. Όσοι έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη θα μπορούν να αποφυλακίζονται με «βραχιολάκι» έχοντας εκτίσει τα 2/5 της ποινής τους, ενώ σε περίπτωση ισοβίων ο κρατούμενος θα βγαίνει από τη φυλακή εφόσον έχει εκτίσει 14 χρόνια. Οι ανήλικοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος εφόσον έχουν συμπληρώσει το 1/3 της ποινής τους.

Αρμοδιότητες αναδόχου

Η  εταιρεία αποτελεί τον τεχνολογικό πάροχο του έργου και είναι επιφορτισμένη με:

  • Την κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού.
  • Την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επιτήρησης και τεχνικής υποστήριξης.
  • Την άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση απροόπτου.
  • Την τήρηση των μέτρων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επιτηρουμένων.
  • Την πλήρη συνεργασία με την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας, η οποία λειτουργεί ελεγκτικά.

Προφίλ αναδόχου

Η G4S, ως τεχνολογικός πάροχος, θα αναλάβει το σύνολο της τεχνικής διάστασης του έργου, παρέχοντας καθετοποιημένες υπηρεσίες που ξεκινούν από την κατασκευή του εξοπλισμού μέχρι την υλοποίηση του μηχανισμού παρακολούθησης.Έχοντας ως εχέγγυα την τεχνική της δυνατότητα, την εμπειρία και πελατοκεντρική αντίληψη των στελεχών της και το κρίσιμο μέγεθος της εταιρείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η εταιρεία μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις απαιτήσεις ενός τόσο κρίσιμου και πολύπλοκου έργου.

Η G4S έχει 35ετή παρουσία στην Ελλάδα, ως ηγέτης της αγοράς συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης, και διαθέτει ένα ευρύ εθνικό δίκτυο υπηρεσιών, υποστήριξης και 2.500 εργαζομένων. Η εταιρεία είναι ισχυρή οικονομικά και εγγυάται τεχνολογική καινοτομία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία, που προσφέρονται από το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της. Απόδειξη αυτού αποτελεί η ευρεία και πιστή βάση μεγάλων εταιρικών και βιομηχανικών πελατών, που εδώ και χρόνια εμπιστεύονται την G4S.

Ο παγκόσμιος Όμιλος της G4S έχει σημαντική διεθνή εμπειρία ως κατασκευαστής του εξοπλισμού αλλά και πάροχος της υπηρεσίας ηλεκτρονικής επιτήρησης, σε πλήθος, συναφών με τον παρόν έργο, κυβερνητικών προγραμμάτων.

Συνολικά, η G4S έχει παρουσία και λειτουργία σε περισσότερες από 125 χώρες, και αποτελεί την κορυφαία διεθνή εταιρεία λύσεων ασφαλείας παγκοσμίως, με εξειδίκευση την ασφαλή ανάληψη έργων σε χώρες και τομείς όπου η ασφάλεια και οι κίνδυνοι ασφαλείας θεωρούνται στρατηγική απειλή.