Έτσι φαίνεται να είναι το μέλλον της πτήσης…Airbus και Boeing!

1381

Το μέλλον της πτήσης φαίνεται… σουρεαλιστικό κρίνοντας τουλάχιστον από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκαν από την Airbus και την Boeing.

Ίσως δε φαίνονται ακόμα ρεαλιστικά, αλλά θα θέλαμε να φανταστούμε το μέλλον της πτήσης διαμορφωμένο σύμφωνα με αυτές τις διορατικές ιδέες…

Πιλοτήρια χωρίς παράθυρα, Airbus

http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/150430125147-aircraft-patent-airbus-windowless-cockpit-super-169.jpg

Έξυπνα Παράθυρα, Airbus

http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/150430125149-aircraft-patents-airbus-smart-window-super-169.jpg

Πετούμενα «ντόνατ», Airbus

http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/150430125144-aircraft-patents-airbus-donut-plane-super-169.jpg

Εικονική Πραγματικότητα IFE, Airbus

http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/150430125148-aircraft-patents-airbus-virtual-reality-helmets-super-169.jpg

Καταπακτή για τρομοκράτες, Airbus

http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/150430125143-aircraft-patent-airbus-trap-door-super-169.jpg

Δυναμικό Πεδίο, Airbus

http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/150430125146-aircraft-patents-boeing-force-field-super-169.jpg

 

newmoney.gr