Επικοινωνία

Η «DOUSISCOM» ήδη από την πρώτη ημέρα της δημιουργία της, προωθεί και στηρίζει την άμεση επικοινωνία με το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Σκοπός της είναι να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καταναλωτή τόσο στα προϊόντα που επιθυμεί όσο και στην ανάγκη για έγκυρη πληροφόρηση και ανταπόκριση σε πιθανές διευκρινήσεις και ερωτήσεις.

Μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

Τηλ.: 210 6858190
Φαξ: 210 6858189
e-mail: info@tasosdousis.gr